કોકુ એ આજે ટ્રેક્ટર ચલાયું.

આજે અમે એક યુથ રીટ્રીટ માં ગયા હતા. કોકુ ને સ્વાભાવિક રીતે જ એમાં મજા ના આવે. એટલે દાદા એને લઇ ને બહાર આવ્યા હતા. બહાર ઔડા નું એક રોડ રોલર પડ્યું હતું. કોકુ એ કે એના જેવી બીજી બધી ગાડી ઓ ને ટ્રેક્ટર કહે છે. એ જોઈ ને એક દમ જ ટ્રેક્ટર ની બૂમો પાડવા લાગ્યો. એટલે દાદા એને ત્યાં લઇ ગયા. એને ઉપર બેસાડ્યો તો એ તો જાણે કે એનો ડ્રાઈવર હોય એમ સ્ટારીંગ વિહલ ફેરવવા લાગ્યો. એને ત્યાં બવ મજા આવી. એને રમતો જોઈ ને મને પણ મજા આવીગઈ.  લાવો ત્યારે એને ફોટા ચડાવું.

koku
koku
koku
koku
koku
koku
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s