નાના હતા ત્યારે આ નાનકડી કવિતા બોલતા ને હસતા તા, હવે એ સાચી લાગે છે !

મારી કઝીન શેફાલી એ USA થી આ કવિતા મોકલી હતી
———————————————————
ગમી તે મળતી નથી,
મળી તે ફાવતી નથી,
ફાવી તેની સાથે મજા આવતી નથી,
અને,
મજા આવે તેવી
કાયમ રહેતી નથી,
તેનું નામ. . ….
નોકરી!
તમે શું સમજ્યા…”છોકરી”?
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s