કેમ આવું નામ ?

બહુ જ સીધું છે. સ્કૂલ / કોલેજ ના છોકરાઓ (છોકરીઓ પણ અપવાદ નથી આમાં) કરતા હોય છે જયારે એ લોકો પહેલી વાર પ્રેમ માં પડે છે (ઘણા ચતુર તો દરેક વખતે કરે છે 😛 )

tia + anu = tianu 

7 thoughts on “કેમ આવું નામ ?

    • હા હા હા સાહેબ એકદમ સાચી વાત છે। જબરું નામ છે.
      તમે તો પ્રાધ્યાપક છો તો તમને સ્કુલ કોલેજ ના બાળકો વિષે ખબર જ હશે.
      અમે પણ એવું જ કઈ ક નામ શોધી લીધું..

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s